Disclaimer

    Ondanks de zorg en aandacht die NEWTON21 aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.newton21.nl wordt regelmatig aangevuld en aangepast. De bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWTON21.
 Alle merknamen, handelsmerken, logo’s en corporate beeldmateriaal afgebeeld op deze website is eigendom van de respectievelijke eigenaren.


    *